Hastanemiz

Değerlerimiz

-> İnsan haklarına saygı
-> Hasta Odaklılık
-> Empati
-> Hasta ve Çalışan Güvenliği
-> Deontolojiye sadakat
-> Hakkaniyet
-> Ulaşılabilir hizmet
-> Sıfır hata ve mükemmellik
-> Süreklilik

07 Ocak 2022