Göz Hastalıkları

Klinik Hakkında

Göz Kliniğimizde yapılan tedavi ve operasyonlar:

 • Fakoemülsifikasyon Ve İntroküler Lens İmplantasyonu
 • Lens Ekstraksiyonu
 • Ön Vitrektomi
 • Kapakta Kist Eksizyonu
 • Dermoid Kist Eksizyonu
 • Kapak Tümörü
 • Göz Kapağı Tam Kat Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
 • Görüş Alanına Engel Yaratan Pseudopitoz Tedavisi
 • Levatör Pitöz
 • Pterjium Ameliyatı
 • Otogreftli Pterjium Ameliyatı
 • Dakriyosistit(Göz Yaşı Kanalı Entübasyonu)
 • Entropion Cerrahisi
 • Steroid Enjeksiyonu
 • Sineşiotomi
 • Lazer Kapsülotomi (YAG Lazer)
 • Fotokoagülasyon (Argon Lazer)
 • Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA)
 • Glokom
 • Optik Chorens Tomografi

11 Ocak 2022