Hastanemiz

Tarihçemiz

      Ordu Hastanesi’nin ilk kadrosu tam olarak bilinememektedir. 1903 yılında, Ordu şehrinde biri Belediye Tabibi olmak üzere 2 tabip ve 2 hususi eczacı bulunmakta idi. Hastanede 15 yatak mevcut idi. 1 Dahiliye doktoru, 1 eczacı bulunmaktaydı. Ameliyatlık hastalar, genellikle İstanbul’a gönderilmekteydi. Hastane; mevcut yatak sayısı ve kadrosuyla ihtiyacı karşılayacak durumda değildi.
      Hastanenin daha iyi hizmet verebilmesi için, Ordulu gençler, 1921 yılında bir gösteri düzenleyerek 600 lira gelir elde etmişlerdi. Gençler, ayrıca, bağış kampanyası düzenleyerek esnaf ve tüccardan 600 lira daha toplamışlardı. Elde edilen bu kaynakla hastaneye, karyola, battaniye, ilaç vs. malzeme satın almışlardı. Şehir içindeki Ordu Hastanesi, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi, Cumhuriyetin ilanından sonra da Ordu Muhasebe-i Hususiye ( İl Özel İdaresi ) İdaresi tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Şehrin ve Ordu’ya bağlı köylerdeki nüfusun çoğalması karşısında Ordu Hastane binasının, birçok bakımdan yetersiz kaldığı görülerek, Valilikçe, şehir merkezinden 2,5 km. kadar kuzeyde, Keçiköyü adı verilen sayfiye bölgesinde yeni bir hastane binası yapılmasına karar verilmiştir. Şehrin dışındaki yeni binasında 1931 yılı sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesi o zamanki adıyla Memleket- Hastanesi’nde, 1 Operatör Doktor, 1 Dahiliye Doktoru, 1 Eczacı, 1 Başhemşire ile yardımcıları bulunmakta idi. Hastanenin şehirden uzakta olması dolayısıyla doktor ve personeli getirip götürmek, hastanenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, Ordulu tüccarların maddi katkılarıyla hastaneye bir araba alınmıştı. Keçiköyü’ndeki hastanenin kadrosu sürekli olarak genişletilmesine rağmen, hastane binası ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Yatak sayısı; binanın elverişsizliği dolayısıyla arttırılamadığından, bu boşluğu doldurmak amacıyla, 1954 yılında yeni bir hastane binası inşaatına başlanmıştır. 1964 yılında inşaatın bitmesiyle hizmete açılan bu bina, 1987 yılına kadar “Ordu Devlet Hastanesi” adıyla hizmet vermiş, 1987 yılından bu yana Ordu İl Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. “Ordu Devlet Hastanesi”, 1987 yılında şu anda hizmet vermekte olduğu, daha öncesinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan binasına taşınmıştır. 2003 Ağustos ayında yeni ek binamız tamamlanmış ve halkımızın hizmetine girmiştir. 13 yoğun bakım ünitesi (Koroner Yoğun Bakım 1,2, Dahili Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım, Reanimasyon Yoğun Bakım 1,2,3, KCV yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım 1,2,3,4 ), 32 farklı branşta 85 ‘in üzerinde poliklinik, son teknoloji görüntüleme cihazları ve 1300’ün üzerinde personeli ile Ordu halkına hizmet vermektedir.

07 Ocak 2022