Yönlendirme

Beyaz Kod (Sağlık Çalışanına Şiddet)


ORDU DEVLET HASTANESİ

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

  Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının artırılmasını hedefleyen, çalışanlarımızın fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda;

  • Talep ve şikayetleri kabul eder.

  • Başvuruları değerlendirerek raporlar.

  • Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.

  • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

  • Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı konusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan pano, afiş ve broşürlerin görülebilecek yerlere asılmasını sağlar.

  • İl Sağlık Müdürlüğü’ne aylık rapor sunar.

  • Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet sunumunda kalitenin  artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

  • Kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olur.

  • Gerçekleşen beyaz kod  olaylarının analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.


Beyaz Kod Nedir. ?

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.


Bildirim ve Süreç Konusunda Bilinmesi Gerekenler


Şiddete maruz kalınması ya da olasılığının oluşması durumunda 1111 nolu telefon aranarak beyaz kod başlatılır. Bu çağrı üzerine, güvenlik görevlileri olay yerine 3 dakika içerisinde ulaşarak şiddet uygulayan şahıs veya şahısları etkisiz hale getirdikten sonra polis noktasına götürerek işlem yapılmasını sağlar.

Şiddet olayına maruz kalan kişi ya da yanında bulunanlar tarafından “beyaz kod olay bildirim formu”  doldurularak olay kayıt altına alınır
Şiddet mağduru çalışanın karakola gitmesine gerek kalmadan hastane polisi tarafından ifadesi alınır.  
Eğer tanık varsa “Olay Tutanağı”na isim ve imzasının alınması önem arz etmektedir. İlgili çalışanın talep etmesi durumunda Sağlık Bakanlığımız avukatlarınca 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı yönetmelik gereğince hukuki yardım sağlanır.

Sağlık çalışanı 113 numaralı Bakanlık telefonundan da beyaz kod başvurusu yapabilir. Süreç ile ilgili bilgi alabilir.

Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi;


a) Hasta ve hasta yakınlarının hastaneye geldiklerinde  ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek; hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecektir.
b) Vatandaşa  şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu  konusunda bilgi verilecektir.
c) Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir.

Beyaz Kod Olaylarının İş Kazası Bildirimi

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları Beyaz Kod bildiriminin yapılması, fiziksel veya ruhsal anlamda engelli hale gelmesinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde iş kazası olarak değerlendirilir ve 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine bildirilir.  Slayt3.PNG

10 Ocak 2022