Transözofageal ekokardiyografi (TEE)
14 Ocak 2019

Yemek borusuna yerleştirilen, ucunda ince bir ultrason probu bulunan cihaz aracılığıyla yapılan endoskopik bir işlemdir.
Yemek borusunun kalbin arkasından geçmesi nedeniyle TEE sayesinde kalp ve etrafında yer alan damarlar çok net bir şekilde görüntülenebilmektedir.
Yüzeysel ekokardiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda, kalp içinde zor görülen pıhtıların saptanmasında, aort damarında yırtıktan şüphelenildiğinde ve
ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında kalp kapaklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
işlem, hazırlık süresi dahil yaklaşık 30 dakika sürmektedir.