Yoğun Bakımlarımız
13 Mayıs 2022

yogun-bakım ordudhh.jpgVital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır.

Hastanemiz;

10  Yataklı Reanimasyon Yoğun Bakım 1 Ünitesi
10  Yataklı Reanimasyon Yoğun Bakım 2 Ünitesi
10  Yataklı Reanimasyon Yoğun Bakım 3 Ünitesi
5    Yataklı Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi
6    Yataklı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi
8    Yataklı Koroner Yoğun Bakım 1 Ünitesi
8    Yataklı Koroner Yoğun Bakım 2 Ünitesi
7    Yataklı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
6    Yataklı KCV Yoğun Bakım Ünitesi
10  Yataklı Genel Yoğun Bakım 2 Ünitesi

10  Yataklı Genel Yoğun Bakım 3 Ünitesi
15  Yataklı Genel Yoğun Bakım 4 Ünitesi


olmak üzere toplam 115 yatak sayısı ile hizmet vermektedir.

Hastanemizde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavinin sağlanması amacıyla her biriminde ileri teknoloji kullanılmış
yoğun bakım ünitelerimiz tüm gelişmiş teknolojik ekipmanlara sahiptir. 

Yoğun bakım ünitelerimiz yapay solunum cihazları (Mekanik ventilatör), Diyaliz cihazları, Defibrilatör, Modern hasta başı monitörleri ve izleme
cihazları ile donatılmıştır.

Yoğun bakım ünitelerimizde, yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek kaliteli ileri
yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, koruyucu iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulayan donanımlı ve tecrübeli ekibimizle hizmet vermekteyiz.