Kalite Yönetimi Birimi Çalışanları
28 Kasım 2022

y_HasanYYILDIRIM.jpg


                    
Dr. Hasan Yavuz YILDIRIM          Hem. Özlem YILMAZ
 Yeliz Tercan AKDAĞ          
Kalite Direktörlüğü Sorumlu Başhekim Yardımcısı                 Kalite Yönetim Direktörü         
Kalite Direktörlüğü
Dökümasyon Sorulusu