Kalite Yönetimi Birimi Çalışanları
13 Eylül 2021

y_HasanYYILDIRIM.jpg


                    
Dr. Hasan Yavuz YILDIRIM          Lab.Tek. Ahmet AL
 Hem. Özlem YILMAZ
          
Kalite Direktörlüğü Sorumlu Başhekim Yardımcısı          Kalite Yönetim Direktörü         
Kalite Direktörlüğü Çalışanı