PET/ BT Ünitemiz
10 Şubat 2022

Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi


Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi ( PET/ BT ) iyi bilinen iki görüntüleme tekniğinin, (PET ve BT) tek bir sistemde toplanmasıyla oluşturulan bir görüntüleme cihazıdır. Anatomik detay için BT, organların ya da tümörün metabolizması ile ilgili bilgi için PET kullanılmaktadır. PET ve BT görüntülerinin üst üste çakıştırılması ile elde edilen füzyon görüntüleri BT'de ayırt edilemeyen çok küçük lezyonların PET'te izlenen artmış tümör aktivitesi sayesinde yüksek doğruluk ile teşhisine imkan vermektedir.

Bu iki görüntüleme yöntemi PET/ BT ile tek bir çalışma ile elde edilerek, kısa sürede hem hastalık tanısı ve lokalizasyonu hem de erken teşhis ve hastalık yaygınlığının doğru değerlendirilmesine olanak tanınmaktadır.

PET/ BT nasıl yapılmaktadır?