Kardiyoloji


Klinik Hakkında

Kardiyoloji kliniğimiz kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla son teknoloji donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir.  En önemli öncelikleri arasında tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis edilebilmesi amacıyla uygulanan check-up programları yer almaktadır.

Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinde yapılan tanılar ve tedaviler;

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Efor testi (egzersiz stres testi)
 • Transtorasik Ekokardiyografi (TTE)
 • Transözafageal Ekokardiyografi (TEE)
 • Stres Ekokardiyografi
 • Holter (Ambulatuar EKG - Ambulatuar Kan Basıncı)
 • EKG Holter
 • Tansiyon Holteri
 • Koroner Anjiyografi
 • El bileğinden anjiyografi
 • kasıktan anjiyografi
 • perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) - Stent
 • Kalp pili implantasyonu
 • ICD implantasyonu
 • CRT implantasyonu
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • Kateter ablasyonu
 • Periferik Arter hastalığının girişimsel (Balon ve Stent) 

26 Ocak 2022