Kardiyoloji
10 Ocak 2022


Kardiyoloji kliniğimiz kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla son teknoloji donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir.  En önemli öncelikleri arasında tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis edilebilmesi amacıyla uygulanan check-up programları yer almaktadır.

Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinde yapılan tanılar ve tedaviler;

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Efor testi (egzersiz stres testi)
 • Transtorasik Ekokardiyografi (TTE)
 • Transözafageal Ekokardiyografi (TEE)
 • Stres Ekokardiyografi
 • Holter (Ambulatuar EKG - Ambulatuar Kan Basıncı)
 • EKG Holter
 • Tansiyon Holteri
 • Koroner Anjiyografi
 • El bileğinden anjiyografi
 • kasıktan anjiyografi
 • perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) - Stent
 • Kalp pili implantasyonu
 • ICD implantasyonu
 • CRT implantasyonu
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • Kateter ablasyonu
 • Periferik Arter hastalığının girişimsel (Balon ve Stent) 


DOKTORLARIMIZ


IMG_4832.JPG

Op. Dr. Atilla BİRSİN

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji

Eğitim ve Uzmanlık             : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                             Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Mesleki Deneyim                 : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                                 Özel Ordu Medi-Tech Hastanesi

                                                 Turkish Private Hospital (Irak)

                                                 Özel Ordu Umut Hastanesi

                                                 Keşan Devlet Hastanesi

image_301.pngimages.jpg

Op. Dr.Diyar KÖPRÜLÜ

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji

image_301.png

images.jpg

Op. Dr.Ahmet BAŞARA

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji

image_301.png


images.jpg

Op. Dr.Sezgin ALBAYRAK

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji

image_301.png


images.jpg

Op. Dr. Aytekin AKSAKAL

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji

image_301.png
asdasdad.jpg

Op. Dr.Perihan BİLEN

Uzmanlık Alanı                    : Kardiyoloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları                 : Kardiyoloji


image_301.png