Nörofizyoloji
07 Ocak 2022

asdasdad.jpg

Uzm. Dr.Gaye YILDIRIM

Uzmanlık Alanı                    : Nörofizyoloji

Tıbbi İlgi Alanları:
EEG, EMG, Epilepsi, Uyku ve Kas Hastalıkları, Baş ağrısı, Haraket Bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık :

2004 Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak. Mezuniyet (2. Derece İle)

2004 - 2006 arası DELİTF Acil Tıp ABD 2 yıl acil tıp asistanlığı

2007 - 2012 arası İzmir Atatürk Eğitim Arş. Hast. Nöroloji Kliniği (Uzmanlık)

2015 - 2017 Arası DELİTF Klinik Nörofizyoloji Yandal Eğitimi

Mesleki Deneyim :

2012 Mayıs / 2013 Eylül Ağrı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü (Mecburi Hizmet)

2013 Aralık / 2015 Nisan Eskişehir Devlet Hastanesi Hastanesi Nöroloji Bölümü

2018 Ocak / 2018 Ağustos İzmir KÇÜ Atatürk Eğt. Arş. Klinik Nörofizyoloji

Yayınlar:

 1. Anterior Tarsal Tunnel Syndrome: Electrophysiolapical and Clinalcal Evaluan' on of Five Cases Joumal of Nevrological Sciences 29:(4) # 33; 819 - 825, 2012.
 2. Orbicularis aculi muscle activation during swalloqing in humans.

  Exp. Brain Res (2013) 224 : 79-91

 3. A Regional Panorama of Dys ferlinopa thies doi:10.5246 / tjpath. 2012.01133
 4. Erişkin başlangıçlı metakromatik Lökodistrofi : iki olgu Turk Norol Derg 2011 ; 17 : 195 - 199
 5. İki olgu nedeniyle disferlinopati. Turkusu Vournal of Nevrology marcu 2011 ; vol 17 (1) p45 - 50
 6. Nöroloji pratiğinde Hepatik ensefalopati tanısında kroniyal manyetik Rezonans görüntüleme: Dört olgu.

  Türkiye klinikleri J Nevr. 2010 ; 5(3) : 172 - 8

 7. İzole Travmatik Müskülokütanöz Distal Dal Nöropatisi Turk J Nevrol 2016 ; 22 : 26 - 29
 8. İlaç Aşırı kullanım Baş ağrısı klinik ve tedavi özellileri. Türkiye klinikleri J Nevr 2009 ; 4 (3) : 122

  - 7

 9. Normanatremik durumda Hemodiyaliz sonrası gelişen osmotik demiyelinizasyon.

  Türkiye klinikleri J Nevr 2011 ; 6 (1) : 32 - 5

 10. Antiepileptik İlaçlar:Gelecekteki tedaviler

  Türkiye klinikleri J Nevrol - Special Topics 2017 ; 10(1): 94 - 104.

 11. Uyku ve Elektroensefaloprafi. Türkiye Klinikleri J Nevrol special topics 2017 : 10 (2) : 136 - 42

image_301.png