2022 Yılı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu
28 Mayıs 2022

Kurumumuzda Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 04.07.2022 - 19.08.2022 tarihleri arasında düzenlenecek olup, başvurular 23.05.2022 - 03.06.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar; https://ekip.saglik.gov.tr adresine e-devlet üzerinden giriş yaparak  (Başvurular-Eğitim Başvurusu- Ordu Devlet  Hastanesi) ‘‘Başvuru Formunu’’ eksiksiz doldurarak, Kurum yetkilisi imzası ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ ne imzalatıp, Yoğun Bakım’da çalıştığını gösterir belge, aslı gibidir onaylı diploma ve aslı gibidir onaylı kimlik belgesini suhule.tepemedin@saglik.gov.tr adresine mail göndermeleri ayrıca evrakları Ordu Devlet Hastanesi Eğitim Birimi Altınordu / ORDU adresine 03.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Konu İle Ayrıntılı Bilgi İçin:

Şuhule TEPE MEDİN

Tel: 0452 234 32 32 / 1196

Mail: suhule.tepemedin@saglik.gov.tr

Başvuru Belgeleri ; 

1 -  Başvuru Belgesi ( Ekip üzerinden doldurulan belgenin boş kısımları manuel olarak doldurulmalıdır. Başvuran kişinin imzası , ilgili amirin imzası , hastane müdürü imzası ve hastane başhekim imzası mutlaka olmalıdır.),
2 - Diploma Fotokopisi ( hemşirelik ile ilgili son mezun olduğu okul ),
3 - Kimlik Fotokopisi,
4 - Ebeler için hemşirelik yetki belgesi,
5 - Yoğun bakımda çalışmayanlar için ; yoğun bakımda çalıştırılmasının planlandırıldığına dair yazı